اداره رفاه و پشتیبانی

اداره رفاه و پشتیبانی اعضای کلوپ های تخصصی ورزشهای آبی ایران
  • صدور کارت عضویت برای اعضاء پس از تکمیل مدارک و تأئید سرپرست هر کلوپ
  • بهره مندی اعضاء کلوپ ها از تخفیفات ویژه اماکن آبی (استخر- پارک آبی – ساحلی)
  • اشتراک نشریات دنیای شنا ورزشهای آبی به صورت نیم بهاء
  • برگزاری تورهای تخصصی گردشگری برای اعضاء هر کلوپ با امکانات ویژه و خانوادگی
  • برگزاری مسابقات برای اعضاء کلوپ ها طبق تقویم ارائه شده از سوی سرپرست کلوپ
  • برخورداری از امکانات تمرین و آمادگی در مناطق مختلف کشور با هماهنگی